2008, N. 2. o. 3. (2016) «Volum 66», Internasjonal Politikk, 66. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/385 (åpnet: 1 april 2023).