Rosvold, E. L. (2022) «Norsk klima- og utenrikspolitikk: Er ambisjonen om å være en global klimaforkjemper forenelig med Norges rolle som petroleumsprodusent?», Internasjonal Politikk, 80(1), s. 165–169. doi: 10.23865/intpol.v80.3954.