Yennie Lindgren, W. og Lindgren, P. Y. (2016) «Kampen om idémessige forklaringer på japansk sikkerhetspolitikk: Kina i Japans identitetskonstruksjon», Internasjonal Politikk, 74(3). doi: 10.17585/ip.v74.403.