Nissen, A. (2023) «Sikkerhetspolitikkens primat – norsk freds- og forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide», Internasjonal Politikk, 81(1), s. 3–13. doi: 10.23865/intpol.v81.4102.