Lanteigne, M. (2016) «Norden og Kina: ‘Smått er godt’ Islands økonomiske diplomati med Kina», Internasjonal Politikk, 74(3). doi: 10.17585/ip.v74.497.