Notaker, H. (2023) «Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv», Internasjonal Politikk, 81(1), s. 115–141. doi: 10.23865/intpol.v81.5157.