Fagerberg, J. (2023) «Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon », Internasjonal Politikk, 81(3), s. 465–491. doi: 10.23865/intpol.v81.5656.