Breitenbauch, H. Ø. (2017) «Det store nordiske rum: Trump, Putin og geopolitikkens uafvendelighed», Internasjonal Politikk, 75(1). doi: 10.23865/ip.v75.692.