Restad, H. E. (2017) «Det amerikanske valget (eller: er enden nær?)», Internasjonal Politikk, 75(1). doi: 10.23865/ip.v75.695.