Haugevik, K. M. (2017) «Hva betyr brexit for utenforlandet Norge?», Internasjonal Politikk, 75(2). doi: 10.23865/intpol.v75.945.