[1]
J. T. Jacobsen, «En ”digital Genèvekonvention” er ikke i Danmarks interesse.», Internasjonal Politikk, bd. 76, nr. 2, s. 73-88, mai 2018.