[1]
A. de Bengy Puyvallée, «Norges reaksjon på ebola: en sammenblanding av altruistiske og sikkerhetsmessige interesser», Internasjonal Politikk, bd. 76, nr. 2, s. 89-120, jun. 2018.