[1]
T. Pedersen, «Når nordområdene lever sitt eget liv», Internasjonal Politikk, bd. 76, nr. 3, s. 140–158, aug. 2018.