[1]
K. M. Haugevik og N. Græger, «‘Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa’: Arven etter Brende i europapolitikken», Internasjonal Politikk, bd. 75, nr. 3/4, s. 220-229, mar. 2018.