[1]
M. S. Jensen, «Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 3, s. 266–277, sep. 2019.