[1]
M. Kristiansen og N. Hoem, «Avskrekking som element i cybersikkerhetsstrategi fra et småstatsperspektiv», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 3, s. 252–265, sep. 2019.