[1]
L. P. Muller, «Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 3, s. 288–295, sep. 2019.