[1]
K. Aukrust, «Macron-metoden», Internasjonal Politikk, bd. 76, nr. 3, s. 269-278, des. 2018.