[1]
K. Haugevik og O. J. Sending, «Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer», Internasjonal Politikk, bd. 76, nr. 4, s. 311–315, des. 2018.