[1]
S. V. Rottem, I. F. . Soltvedt, og C. Prip, «Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, s. 284–310, sep. 2020.