[1]
N. Græger, «Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 2, s. 133-139, jun. 2019.