[1]
T. L. Knutsen, «Ivers oeuvre», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 2, s. 148-157, jun. 2019.