[1]
H. Danielsen, «Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 1, s. 108-116, mar. 2019.