[1]
K. Friis, «Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 1, s. 117–125, mar. 2019.