[1]
N. Græger, «Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 1, s. 84-94, mar. 2019.