[1]
I. B. Neumann, «Svar», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 2, s. 167-171, jun. 2019.