[1]
J. G. Rø, «Forord: NATO og Norge i 70 år», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 1, s. 45–48, mar. 2019.