[1]
E. S. Larsen, «Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, s. 233–256, sep. 2020.