[1]
A.-K. Jørgensen og A. Østhagen, «Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 2, s. 167–192, mar. 2020.