[1]
Øyvind Svendsen og P. Rieker, «Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 4, s. 378-387, nov. 2019.