[1]
U. Sverdrup, «Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted?», Internasjonal Politikk, bd. 77, nr. 4, s. 331–340, nov. 2019.