[1]
E. T. Nielsson og G. R. T. Hauksdottir, «Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island: », Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 1, s. 68–78, feb. 2020.