[1]
B. Sverdrup-Thygeson og U. Sverdrup, «Introduksjon: Når geoøkonomi møter den nordiske modellen», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 1, s. 32–42, feb. 2020.