[1]
M. Eide og I. B. Neumann, «Nobel-initiativet fra 1966 og den lange linjen i norsk freds- og forsoningsdiplomati», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 545–565, des. 2020.