[1]
T. Heier og B. E. Mobech-Hanssen, «Et forsvar i digital krise?», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, s. 362–382, nov. 2020.