[1]
S. Mønnesland, «Srebrenica 25 år etter – hvordan kunne folkemordet skje?», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 2, s. 195-206, jun. 2020.