[1]
J. H. Kværne, «‘Isto sranje, novo pakovanje’. 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 2, s. 207-216, jun. 2020.