[1]
A. Østhagen og S. Vigeland Rottem, «Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 466–477, des. 2020.