[1]
B. Steinveg og I. A. Medby, «Nordområdenarrativer og identitetsbygging i nord», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 535-544, des. 2020.