[1]
A. Moe og Ø. Jensen, «Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 511–522, des. 2020.