[1]
A. Østhagen, «Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 445–455, des. 2020.