[1]
A. C. Edstrøm, I. Stensdal, og G. Heggelund, «Den ‘nye supermakten’: Hva vil Kina i Arktis?», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 523-534, des. 2020.