[1]
J. L. Schmidt, «Byrdedelingsdebatter i NATO og dansk forsvarspolitik», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 2, s. 132–154, apr. 2021.