[1]
B. O. Knutsen og K. Tvetbråten, «Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 1, s. 25-38, jan. 2021.