[1]
J. G. Rø, «Idealismens forsvinningsnummer», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 1, s. 8–24, jan. 2021.