[1]
L. V. Handeland, «Ikoner og aporier i den vestlige debatten om borgerkrigen i Syria», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 3, s. 334–357, nov. 2020.