[1]
G. Schjelderup og K. Sævold, «I sentralbankens blindsoner», Internasjonal Politikk, bd. 79, nr. 3, s. 240–256, aug. 2021.