[1]
I. Eriksen Søreide, «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 456-460, des. 2020.