[1]
J. Gahr Støre, «En ny giv i nordområdepolitikken», Internasjonal Politikk, bd. 78, nr. 4, s. 461-465, des. 2020.