[1]
2000N. 2., «Volum 58», Internasjonal Politikk, bd. 58, 1.